IV. Ludzie i zdarzenia
IV. „Ludzie i zdarzenia”          

1. Początek Państwa polskiego.
2. Założenie miasta średniowiecznego.
3. Historia Żydów Poznańskich.   
4. Śladami Dysydentów (ewangelików).
5. Napoleon w Poznaniu.
6. Powstania wielkopolskie.
7. Powstanie wielkopolskie 1918 r.
8. Niemcy w Poznaniu.
9. Zabór pruski.
10. Śladami Chopina.
11. Przystanki literackie.
12. Śladami świętości. 
13. Papież Jan Paweł II.
14. Mieszczaństwo i handel średniowiecznego Poznania.
15. Polskie rody szlacheckie w XIX w.
16. Pięć pokoleń organiczników.
17. Fortyfikacje.
18. Hymn Polski.
19. Lekarze.
20. Prawnicy.
21. Przemysł.
22. Szlakiem piwnych parasoli (winiarstwo i piwowarstwo).
23. Szkolnictwo.
24. Legendy.
25. Technika.
26. Woda.
27. Swój do swego – handel.
28. Pewuka.
29. II wojna światowa.
30. Czerwiec 1956r.
31. Lata komunizmu.
32. Architekci.
33. Zieleń.
34. Komunikacja.
35. Cytadela – cmentarze.
36. Skałka
37. Zabytkowe cmantarze.
38. Katedra.
39. Fara.
40. Kościoły: św. Małgorzaty i Jana Jerozolimskiego.
41. Kościoły: św. Wojciecha i Karmelitów Bosych.
42. Kościoły: Wszystkich Świętych i Bernardynów
43. Kościoły: Franciszkanów i Katarzynek,
44. Kościoły: Bożego Ciała i Najświętszej Krwi Pana Jezusa.
45. Kościoły: Maryi Królowej i Zmartwychwstania Pańskiego.
46. Kościoły: Matki Boskiej Bolesnej i św. Floriana
47. Kościoły: św. Anny i Podwyższenia Krzyża Świętego.
48. Johow-Gelande.
49. Stuben.
50. Czarnecki.
51. Sławski.
52. Balenstteadt.
53. Muzyka.
54. Sport.
55. Teatr.
56. Literatura.
57. Ratusz.
58. Bambrzy
59. Kuchnia regionalna
60. Gwara.
61. Zwyczaje.
62. Pomniki.
63. Poznań XXI w.
64. Mieszko I.
65. Bolesław Chrobry.
66. Św. Wojciech.
67. Przemysł I.
68. Przemysł II.
69. Władysław Łokietek.
70. Kazimierz Wielki.
71. Władysław Jagiełło.
72. Górkowie.
73. Jan Lubrański.
74. Józef Struś.
75. Jan Chróściejewski.
76. Jakub Wujek .
77. Jan Catenazi.
78. Pompeo Ferrari.
79. Józef Rogaliński.
80. Jan Henryk Dąbrowski.
81. Józef Wybicki.
82. Edward hr. Raczyński.
83. Tytus hr. Działyński.
84. Karol Marcinkowski.
85. Hipolit Cegielski.
86. Emilia Sczaniecka.
87. Klaudyna Potocka.
88. Jan Żupański.
89. Marceli Motty.
90. Heliodor Święcicki.
91. Jarogniew Drwęski.
92. Cyryl Ratajski.
93. Piotr Wawrzyniak.
94. August Cieszkowski.
95. Augustyn Szamarzewski.
96. Stanisław Taczak.
97. Józef Dowbór-Muśnicki.
98. Mieczysław Paluch.
99. Wiktor Pniewski.
100. Wojciech Korfanty.

Tomasz Łuczewski
Kontakt
Tomasz Łuczewski
Zadzwoń:
501 589 765
lub napisz
tomaszluczewski@wp.pl