Tematy Wykładów

Tematy Wykładów.

1. Poznań przedpiastowski.
2. Początki Państwa Polskiego.
3. Sztuka i architektura romańska  - katedra, kościół NMP, kościół Jana Jerozolimskiego.
4. Mieszko I.
5. Bolesław Chrobry.
6. Jordan - pierwsze biskupstwo stacjonarne czy misyjne Polski?
7. Św. Wojciech.
8. 0d Chrobrego do Krzywoustego (1025 – 1138).
9. Pozostałości architektury romańskiej.
10. Piastowie Wielkopolscy.
11. Lokacja lewobrzeżnego Poznania (1253). Polacy czy Niemcy?
12. Przemysł II – król Polski.
13. Od Przemysła II do koronacji Władysłąwa Łokietka.
14. Związki Kazimierza Wielkigo z Wielkopolską.
15. Znaczenie żydów w rozwoju miasta od ich przybycia do utworzenia gminy żydowskiej w Poznaniu.
16. Poznań ulubione miasto Władysława Jagiełły.
17. Patrycjat Poznania w XIV i XV w.
18. Gotyk cz. I – katedra.
19. Gotyk cz. II – Psałteria, kościół NMP, Kościół św. Małgorzaty.
20. Gotyk cz. III - kościół Bożego Ciała, kościół św. Wojciecha, kościół Jana Jerozolimskiego, Muzeum Archidiecezjalne - figury Matki Boskiej.
21. Górkowie dobroczyńcy czy wrogowie Poznania?
22. Dysydenci różne odłamy ewangelików.
23. Jan Lubrański - biskup, człowiek renesansu.
24. Od szkoły katedralnej do Kolegium Lubrańskiego.
25. Jan Battista Quadro - geniusz, utracjusz.
26. Ratusz - perła architektury renesansowej na północ od Alp.
27. Zabudowa wewnątrzrynkowa.
28. ZŁoty okres rozwoju miasta.
29. Od prawa składu do potopu.
30. Barok cz. I - Fara.
31. Barok cz. II - Franciszkanie konwentualni i obserwanci.
32. Barok cz. III - kościoły: św. Małgorzaty i św. Kazimierza.
33. Początek upadku - od potopu do Wojny Północnej.
34. Bambrzy poznańscy.
35. Sasi prosta droga do katastrofy.
36. Komisja Dobrego Porządku.
37. Klasycyzm - Odwach, Pałac Działyńskich, Bibliotek Raczyńskich.
38. Zaborcy.
39. Budowa "Nowego Miasta".
40. Twierdza Poznań cz. I. - cytadela, krąg fortów wewnętrznych.
41. Twierdza Poznań cz. II - forty kręgu zewnętrznego.
42. Pięć pokoleń organiczników - od Kaziemrza Raczyńskiego do Heliodora Święcickiego.
43. Dąbrowski, Wybicki - poznańczycy z wyboru.
44. Tytus Działyński.
45. Edward hr. Raczyński.
46. Karol Marcinkowski.
47. Mielżyńscy.
48. Emilia Sczaniecka.
49. Klaudyna Potocka.
50. PTPN  - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk.
51. Hipolit Cegielski.
52. Dezydery Chłapowski.
53. Maksymilian Jackowski.
54. Augustyn Szamarzewski i Piotr Wawrzyniak.
55. Kościół katolicki wobec zaborcy.
56. Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu.
57. Niemcy po wsze czasy - "dzielnica cesarska".
58. Johow Gelende.
59. Secesja poznańska.
60. Koniec XIX w. czyli I wojna światowa.
61. Powstanie Wielkopolskie cz. I - przyczyny i wybuch.
62. Powstanie Wielkopolskie cz. II - przebieg i skutki.
63. Jarogniew Drwęski.
64. Cyryl Ratajski.
65. Ignacy Jan Paderewski.
66. Wincenty Wierzejewski, Wiktor Pniewski, Mieczysław Paluch, Wojciech Korfanty.
67. Marian i Władysław Seyda, Wojciech Trąpczyński.
68. Okres międzywojenny.
69. II wojna światowa.
70. Czasy stalinowskie.
71. Powstanie 1956 r.
72. Od powstania 1956 r. do odzyskania niepodległości (1989).
73. Rozwój miasta w czasach odzyskanej niepodległości.

Tomasz Łuczewski


Kontakt
Tomasz Łuczewski
Zadzwoń:
501 589 765
lub napisz
tomaszluczewski@wp.pl